Bộ Xây dựng vừa có công văn 470/BXD-KTQH gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc hỗ trợ vốn quy hoạch cho các địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ tại Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 29/04/2009 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, trong đó Bộ Xây dựng được giao tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét, hỗ trợ cho các địa phương vốn quy hoạch xây dựng. Để có cơ sở thực hiện Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát, lựa chọn các đối tượng phù hợp với tình hình phát triển, yêu cầu quản lý và đề xuất danh mục cần hỗ trợ vốn quy hoạch cho các thành phố, các huyện lỵ, thị xã, thị trấn, trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn. Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương gửi báo cáo gửi về trước ngày 15/04/2010 để Bộ Xây dựng tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.