Hanoinet - Hoa hậu Áo dài Bắc California là một sinh hoạt thường niên, được tổ chức vào dịp mừng xuân. Đến nay, cuộc thi này đã tổ chức được 23 lần.