Ban Tổ chức Festival Biển Nha Trang năm 2009 cho biết có thêm một số nước sẽ tham gia sự kiện này như Pháp, Ukraina, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng với sự góp mặt của nhiều hoa hậu.