Chẳng hiểu hữu ý hay vô ý mà Leryn Franco, hoa khôi của Olympic Bắc Kinh 2008, lại để lộ ra những hình ảnh sexy trên sàn Catwalk.