(VTC News) - Xung quanh sự việc về bài viết của thầy Nguyễn Đình Hoàtrên một tờ báo gây ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân hoa hậu Thùy Dung và gia đình, ngày 16/1/2009, gia đình hoa hậu Thùy Dung đã có Đơn đề nghị cải chính và thông báo về việc sẽ tiến hành các thủ tục khởi kiện tờ báo đăng tải thông tin và cá nhân ông Nguyễn Đình Hòa.