TTO - Với tài năng vẽ của mình, thông qua cây cọ và màu chị đã vẽ nên những bức tranh - những sản phẩm nghệ thuật. Với tấm lòng của mình chị vẽ nên những gam màu sáng cho trẻ em bất hạnh: bị mù, thiểu năng trí tuệ...