Hanoinet - Tôi nhớ, hôm nhận cuộc điện thoại báo chồng Liên bị tai nạn xe máy đang nằm trong bệnh viện, không biết sống chết thế nào làm cả nhà tôi bàng hoàng.