Một phi công máy bay của hãng Virgin Atlantic hôm 28/10 đã bị bắt tại phi trường Heathrow, London, ngay trước khi máy bay cất cánh đi Mỹ, vì trong cơ thể có nồng độ cồn quá giới hạn cho phép...Chi tiết...