(NLĐO) - Tập đoàn KT, nhà lắp đặt cáp lớn nhất của Hàn Quốc, ngày 29-9 thông báo đã hoàn thành 18.000 km tuyến cáp tốc độ cao xuyên Thái Bình Dương, nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ Internet đang ngày một tăng