Ngày 16/11, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức họp báo về triển khai các giải pháp đối với thị trường chứng khoán.

Trong giai đoạn tới, việc hoàn thiện khung pháp lý đối với thị trường chứng khoán sẽ được chú trọng.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011-2020 đang được gửi Bộ Tư pháp thẩm định, dự kiến trình Chính phủ ban hành trong quý 4 năm 2011.

Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung sẽ được ban hành trong quý 4 năm 2011.

Bên cạnh đó, các Thông tư hướng dẫn Nghị định (Thông tư hướng dẫn đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, Thông tư hướng dẫn mua lại cổ phiếu và phát hành thêm, Thông tư hướng dẫn niêm yết chứng khoán)... dự kiến được ban hành trong quý 1 năm 2012.

Ủy ban chứng khoán cũng đang gấp rút hoàn chỉnh dự thảo thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và ngân hàng Nhà nước về chào bán chứng khoán ra công chúng và niêm yết cổ phiếu của tổ chức tín dụng; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn doanh nghiệp FDI chuyển đổi sang Công ty cổ phần và đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán

Thời gian tới, Ủy ban chứng khoán tiến hành trao đổi và làm việc với ngân hàng Nhà nước trong việc phối hợp đưa ra các giải pháp đối với thị trường chứng khoán (vấn đề tín dụng, hệ thống thanh toán chứng khoán, tái cấu trúc các công ty chứng khoán trực thuộc ngân hàng).

Ông Bằng cho biết quý 2 năm 2012 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán để triển khai trong năm 2012-2013. Việc tái cấu trúc hàng hóa trên thị trường trái phiếu Chính phủ cũng sẽ được đẩy mạnh, trong đó sẽ triển khai chương trình thí điểm hoán đổi trái phiếu kết hợp với phát hành lô lớn, để thu hút nhà đầu tư nước ngoài tham gia.

Ngoài ra, việc Xây dựng bộ tiêu chuẩn CAMELS để phân loại công ty chứng khoán và có giải pháp cảnh báo sớm cũng đang được khẩn trường hoàn thành, khả năng sẽ ban hành trong năm 2012 và nhiều sản phầm mới sẽ được triển khai trên thị trường chứng khoán: quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hưu trí tự nguyện nhằm phát triển nhà đầu tư có tổ chức và tạo cầu cho thị trường chứng khoán…

Song song với đó, việc triển khai chứng chỉ lưu ký toàn cầu được áp dụng thí điểm trong năm 2011 với một số công ty sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm để đưa vào áp dụng chung theo Thông tư hướng dẫn dự kiến ban hành trong quý 1 năm 2012.

Bên cạnh đó, hệ thống chỉ số thị trường mới sẽ được xây dựng và chuẩn bị các điều kiện triển khai lệnh thị trường; kéo dài thời gian giao dịch trong năm 2012. Ngoài ra, việc nghiên cứu đưa tín phiếu kho bạc vào giao dịch trên thị trường chứng khoán và xây dựng đề án lập thành tổ chức xếp hạng định mức tín nhiệm cũng sẽ được triển khai trong năm 2012./.

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)