Xưa nay những người đàn bà bị chồng hắt hủi, ruồng rẫy để kiếm tìm một cô bồ trẻ trung, xinh đẹp hơn mới thường nổi máu ghen. Và đó cũng là thói nữ nhi thường tình, ớt nào chả cay đàn bà không ghen mới là chuyện lạ.