Đề nghị giải thích thế nào là hoàn thuế theo quý (3 tháng liên tục không phân biệt theo năm dương lịch)? Nếu là tháng 5, 6, 7 có thể thuộc trường hợp này không? (Một độc giả)