[Kênh14] - Ai người ta cũng có đôi có cặp, chả nhẽ lại kém!