UBFS là trường Đại học tài chính-Ngân hàng-Thương mại được công nhận bởi Liên đoàn Kinh tế, Lao động, Bộ giáo dục Thụy Sĩ với chất lượng EDUQUA.