Trước mỗi kỳ tuyển sinh, học sinh thường "đau đầu" bởi các câu hỏi: Trường này, ngành này đào tạo gì? Học kiến thức gì? Ra trường làm việc...