HS vui mừng bao nhiêu thì cha mẹ các em lại lo lắng bấy nhiêu: không ai quản lý trẻ, trẻ dễ sa đà vào chuyện không tốt. Làm sao để HS có kỳ nghỉ bổ ích và có đầy đủ sức khỏe để học tốt sau những ngày đón tết cổ truyền?