Từ một quán trà trên đường Điên Biên Phủ, át cả tiếng sát phạt đỏ đen của một nhóm các cậu ấm, cô chiêu đang độ tuổi học sinh trung học, một cậu ấm (chắc là thua hết tiền) thỉnh thoảng lại văng tục, toàn những từ không có trong từ điển...