10 chiếc quạt trần, 2 chiếc quạt cây bật hết công suất, cửa sổ mở toang vẫn không xua được mùi formon. Sau mỗi giờ thực hành "giải phẫu", mắt sinh viên trường Y lại đỏ hoe, cay xè.