Khi cho con mình vào học trường quốc tế, không ít bậc cha mẹ lo ngại con cái mình sẽ không biết được cách chào hỏi thông thường của người Việt.