Người xưa có câu "Nhìn vào gian bếp là đánh giá được người phụ nữ trong gia đình". Vì sao nơi nhỏ bé ấy lại quan trọng đến như vậy? Đơn giản lắm, vì đó là nơi người ta tìm thấy hơi ấm yêu thương của các thành viên trong gia đình.