Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hội chợ triển lãm làng nghề Việt Nam năm 2007 (CraftViet 2007) và hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam lần thứ 4 sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến 18/11, tại Trung tâm Triển lãm nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.