(VnMedia) - Nhân dịp Lễ hội Carnaval Hạ Long, Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh chủ trì tổ chức Hội chợ Triển lãm quảng bá thương hiệu tỉnh Quảng Ninh tại Thành phố Hạ Long. Thời gian: Từ 24/4 đến 1/5/2009.