Game4V.com - Chuyện thua game, bí game là chuyện thường thường như cơm bữa, nhưng cách đối xử với nó của mỗi người lại khác nhau, vậy bạn sẽ làm? Hỡi những Game thủ của Game4V?

Game4V.com - Chuyện thua game , bí game là chuyện thường thường như cơm bữa, nhưng cách đối xử với nó của mỗi người lại khác nhau, vậy bạn sẽ làm? Hỡi những Game thủ của Game4V ?

Rất nhiều video trên Youtube quay lại cách mà Game thủ xử sự khi bị thua game, lag game hay chết quá nhiều vì game khó. Có những tình huống cười ra nước mắt, nhiều tình huống lại làm ta ngao ngán lắc đầu vì sự thiếu kiềm chế của một bộ phận game thủ. Bạn có chắc là mình có thể kiềm chế cơn nóng giận tốt như cậu bé trong video này chứ?

Bustalyme