Cần có tín hiệu đèn cảnh báo tại các khoảng mở dải phân cách. Vào giờ cao điểm, rất đông sinh viên, giáo viên của hai trường phải canh chừng trước khi băng ngang hai dòng xe ngược xuôi trên quốc lộ 1.