Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 12 sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến 4/4 tại thành phố Đà Nẵng, với sự tham gia của 10 vị lãnh đạo ngành tài chính của các nước trong khu vực và Tổng Thư ký ASEAN.