Hội nghị sẽ khai mạc ngày 2/4 tới nhằm cổ vũ, động viên các Kiểm sát viên trong Ngành phấn đấu, rèn luyện theo 5 đức tính của người cán bộ Kiểm sát…