Hầu hết đại biểu cho rằng bản thân người hoạt động trong lĩnh vực xuất bản cần sáng tạo để theo kịp sự phát triển của thời đại.

Hoàng Hiệp (Theo VTV)