(VOV) - Hội nghị cấp Thủ tướng lần thứ 8 các nước thành viên Tổ chức hợp tác Thượng Hải (gọi tắt là SCO) diễn ra ngày 14/10 tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã kết thúc tốt đẹp.

Hội nghị lần này là nhằm cụ thể hóa nhận thức chung nguyên thủ các nước SCO đã đạt được tại Hội nghị cấp cao diễn ra tại Ekaterinbua (Nga) hồi tháng 6 vừa qua về việc tăng cường hợp tác, đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu. Và với trọng tâm này, hội nghị đã đạt được 4 kết quả nổi bật: Một là, các nước thành viên đã xây dựng được các biện pháp chung, nhằm tăng cường hợp tác kinh tế đa phương, thỏa thuận sẽ xây dựng cơ chế theo dõi, giám sát sự phát triển kinh tế của SCO. Hai là, các nước thành viên nhất trí tăng cường đối thoại, hợp tác, cam kết đẩy nhanh việc mở một tài khoản riêng của SCO, để giải quyết vấn đề huy động vốn cho các dự án hợp tác lớn. Ba là, các nước thành viên SCO đồng ý tiếp tục thúc đẩy tiện lợi hóa mậu dịch; đẩy mạnh lưu thông hàng hóa trong khu vực. Bốn là, các nước thành viên SCO nhất trí tăng cường hợp tác về nông nghiệp, khoa học công nghệ; cam kết xây dựng và thực thi một loạt dự án chung, nhằm nâng cao năng lực của các nước thành viên trong việc đối phó với những thách thức mang tính toàn cầu. Hội nghị cấp Thủ tướng diễn ra ngày 14/10 tại Bắc Kinh, các nước SCO đã phát đi với thế giới một thông điệp mạnh mẽ rằng, SCO là một tổ chức khu vực quan trọng, mà ở đó, các nước thành viên đều có sự đồng thuận tương đối cao. Hội nghị đã tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, giúp các nước thành viên SCO cùng vượt qua khủng hoảng, sớm khôi phục kinh tế tăng trưởng, đóng góp cho sự phát triển chung của kinh tế thế giới./. Trung Nghĩa