Trong hai ngày 30 và 31.3, Hội nghị thượng đỉnh Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ ba sẽ được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn của Lào.