Hội nghị Trung ương 3 của Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc ngày 9 và kéo dài tới ngày 12-10 sẽ đưa ra kế hoạch cải tổ nông thôn, ảnh hưởng rất lớn đối với quá trình phát triển của nước này.