Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Phnôm Pênh Châu Văn Chi cho biết trong năm qua, hội đã kiện toàn các chi hội ở tất cả 7 quận, thành lập các phân hội ở 55 trong số 75 phường trong thành phố.