(HNM) - Hôm qua 9-10, website của Hội Nhà văn Việt Nam, cơ quan ngôn luận của hội đã chính thức ra mắt tại địa chỉ http://hoinhavanvietnam.vn, http://vanvn.net và http://hnv.vn.