Nhiều ý kiến phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp tại buổi hội thảo chuyên đề góp ý xử lý ô nhiễm môi trường do HĐND TP.HCM tổ chức vào sáng ngày 7-10.