Hội thảo quốc tế hai vòng về niêm yết chào bán chứng khoán của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường nước ngoài, sẽ diễn ra vào ngày 12/11 tại Hà Nội và ngày 17-18/11 tại Singapore.