Hội Tin Học VN cùng Qualcomm đã tổ chức 3 buổi hội thảo để cập nhật kiến thức thông tin về 3G tại Cần Thơ, Đà Nẵng và Hải Phòng từ ngày 4/9 đến 10/9/2008.