(VOV) - Đây là hội thảo rất có ý nghĩa diễn ra trong bối cảnh tình hình khủng bố trên thế giới còn diễn biến phức tạp

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao, với sự hỗ trợ của Văn phòng cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), tổ chức Hội thảo về khung pháp lý phòng chống khủng bố. Đại diện nhiều Bộ, ngành liên quan và một số chuyên gia của Liên hợp quốc đã đến tham dự Hội thảo. Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã nêu bật ý nghĩa của Hội thảo, đặc biệt trong bối cảnh tình hình khủng bố trên thế giới còn diễn biến phức tạp, nhấn mạnh chính sách của Việt Nam cùng hợp tác với cộng đồng quốc tế trong việc phòng, chống khủng bố và sự cần thiết phải xây dựng khung pháp lý quốc tế và quốc gia phòng, chống khủng bố. Hội thảo đã kiểm điểm những phát triển gần đây của khung pháp lý toàn cầu về chống khủng bố; tổng kết hiện trạng hệ thống quy phạm pháp luật chống khủng bố của Việt Nam, trong đó có tình hình soạn thảo luật chống khủng bố; giới thiệu các quy định mẫu của UNODC về chống khủng bố và các biện pháp hỗ trợ kỹ thuật của UNODC về việc xây dựng khung pháp lý chống khủng bố. Kết quả thảo luận tại Hội thảo sẽ là một cơ sở để các cơ quan hữu quan của Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý trong nước, với sự hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế và tăng cường hợp tác quốc tế về chống khủng bố trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế./. PV