Sáng 17/1, tại Tôkyô, Bộ Ngoại giao Nhật Bản phối hợp với Trung tâm Nhật Bản - ASEAN đã tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư khu vực Mê Công.