Có vẻ như nhiều người đang bị dính lỗi không kích hoạt được iMessage và Facetime? Mở chủ đề này để nhờ mọi người chia sẻ xem anh em nào bị lỗi thì xin chia sẻ. Và nếu anh em nào đã có cách khắc phục thì cũng mời chia sẻ với mọi người giải pháp. Cám ơn anh em. Chúc anh em vui vẻ với iMessage và Facetime tuyệt vời của Apple.

Có vẻ như nhiều người đang bị dính lỗi không kích hoạt được iMessage và Facetime ? Mở chủ đề này để nhờ mọi người chia sẻ xem anh em nào bị lỗi thì xin chia sẻ. Và nếu anh em nào đã có cách khắc phục thì cũng mời chia sẻ với mọi người giải pháp. Cám ơn anh em. Chúc anh em vui vẻ với iMessage và Facetime tuyệt vời của Apple.