(VH)- Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện điều chỉnh giá điện năm 2010, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư hướng dẫn việc thực hiện tăng giá điện.

Theo đó, giá bán điện bình quân năm 2010 sẽ là 1.058 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng hơn 6,8% so với giá bán điện bình quân là 970,9 đ/kWh của năm 2009. Mức giá mới này bắt đầu thực hiện từ ngày hôm nay. Theo đó, giá bán buôn điện thấp nhất là 432 đồng/kWh. Giá bán buôn điện bình quân do Tập đoàn Điện lực Việt Nam bán cho các TCty Điện lực tại các điểm giao nhận là 718,1 đồng/kWh. Giá bán buôn điện sinh hoạt nông thôn cho 50 kWh đầu tiên là 432 đồng/kWh. Giá bán buôn điện sử dụng cho bơm nước tưới tiêu tại công tơ tổng mua buôn điện nông thôn là 703 đồng/kWh và giá bán buôn điện sử dụng cho mục đích khác là 1.010 đồng/kWh. Đối với các khu công nghiệp, giá bán buôn điện vào giờ bình thường là 875 đồng/kWh, thấp điểm là 483 đồng/kWh và cao điểm là 1.714 đồng/kWh. Đây là giá áp dụng đối với tổng công suất đặt các máy biến áp có tổng dung lượng trên 100 MVA. Giá bán điện cho các ngành sản xuất sẽ được điều chỉnh tăng 6,3%; giá bán lẻ điện cho cơ quan hành chính sự nghiệp và kinh doanh lần lượt có tỷ lệ tăng là 6,1% và 6,3%. Năm 2010 sẽ tiếp tục áp dụng giá điện giờ cao điểm buổi sáng và bãi bỏ việc giảm giá cho các đơn vị sản xuất 1 ca. Đối với điện sinh hoạt, các hộ nghèo và hộ có thu nhập thấp sẽ được hỗ trợ bằng cách giữ nguyên mức giá cho 50 kWh đầu tiên. Cụ thể: 50 kWh đầu tiên được giữ nguyên giá 600 đồng/kWh. Từ 51 - 100 kWh áp giá 1.004 đồng/kWh. Từ 101 đến 150 kWh áp giá 1.214 đồng/kWh. Từ 151 đến 200 kWh áp giá 1.594 đồng/kWh. Từ 201 đến 300 kWh áp giá 1.722 đồng/kWh. Từ 301 đến 400 kWh áp giá 1.844 đồng/kWh. Từ kWh 401 trở lên áp giá 1.890 đồng/kWh. Theo mức giá trên, tất cả các hộ thuộc diện nghèo, hộ có thu nhập thấp nếu dùng ít hơn 50kWh/tháng sẽ không bị ảnh hưởng của việc tăng giá điện. P.V