Hà Nội: Nhiều xe khách nhồi nhét ngay từ trong bến. TP.HCM: Không để người lang thang ăn Tết ngoài đường.