Các thí sinh dự thi ở ba nội dung là độc tấu violon, độc tấu piano và hòa tấu thính phòng. Riêng nội dung piano và violon được chia thành hai bảng, gồm bảng A cho thí sinh dưới 16 tuổi và bảng B cho thí sinh dưới 24 tuổi