(PL)- Ngày 28-9, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Từ nay đến hết năm 2009, Sở Giao thông Vận tải sẽ lắp đặt biển báo giao thông đường bộ tại TP Thanh Hóa và thị xã Sầm Sơn.