Hội chợ diễn ra nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của làng nghề truyền thống Việt Nam