(ANTĐ) - Để hỗ trợ các tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục đời sống, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định trích 220 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2009 và xuất cấp không thu tiền 7.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia.

Theo đó, hỗ trợ 15 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, thực hiện cứu trợ cho dân, hỗ trợ dân sinh, khôi phục trường học, trạm y tế, các công trình cấp bách về giao thông thủy lợi, phòng chống lụt, bão. Trong đó, Lai Châu được hỗ trợ 20 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Bắc Kạn 30 tỷ đồng, Hà Giang 20 tỷ đồng, Thái Nguyên 20 tỷ đồng, Điện Biên 8 tỷ đồng, Quảng Trị 15 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo, Thừa Thiên Huế 10 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo, Quảng Nam 15 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo, Quảng Ngãi 12 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo. Các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Thái Bình mỗi tỉnh 5 tỷ đồng; An Giang 10 tỷ đồng và Long An 15 tỷ đồng.