Hanoinet - Ngày 15/1, Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội cho biết, tính đến hết năm 2008, công ty đã tiếp nhận, ký hợp đồng cho thuê với 4 doanh nghiệp tại Kim Chung (huyện Đông Anh), với tổng số hơn 2000 công nhân vào ở.