Bộ GTVT chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình sửa chữa,bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên tuyến QL1.

Hon 3 ty dong bo sung he thong thoat nuoc tren QL1, tinh Bac Lieu - Anh 1

Quốc lộ 1 đoạn qua Bạc Liêu và Sóc Trăng (Ảnh nguồn ienternet)

Theo đó, Tổng cục ĐBVN yêu cầu Ban QLDA 4, 8 và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai, hoàn thiện các thủ tục tiếp theo theo qui định hiện hành để xây dựng bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên QL1: Bên phải tuyến đoạn Km2185+926 - Km2186+593; bên trái tuyến đoạn Km2186+390 - Km2186+714, QL.1, tỉnh Bạc Liêu. Trong quá trình thực hiện dựa trên nguyên tắc không làm tăng tổng mức đầu tư của Dự án đã được phê duyệt. Kinh phí dự kiến khoảng 3,2 tỷ đồng.

Trần Kim