(HQ Online)- Theo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, đến hết tháng 9, tổng lượng hàng hóa qua khu vực cảng Hải Phòng đạt 48,487 triệu tấn, tăng 20% so với cùng kì năm 2013 và bằng cả năm 2012.

Hàng hóa XNK tại cảng Green Port Hải Phòng. ảnh: T.Bình.

Trong 9 tháng qua, khu vực cảng Hải Phòng tiếp nhận 13.373 lượt tàu biển, tăng 10% so với cùng kì năm 2013 và 8.070 lượt tàu thủy nội địa, tăng 24% so với cùng ki năm ngoái.

Đặc biệt, tất cả các loại hàng hóa qua cảng Hải Phòng đều có sự tăng trưởng. Đối với vận tải đường biển, so với cùng kì năm 2013, hàng XK tăng 18%, hàng NK tăng 14%, hàng nội địa tăng 20%.

Riêng hàng container có sự tăng trưởng đột phá khi cảng biển Hải Phòng xếp dỡ 2,4 triệu TEU, tương đương 28,5 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kì năm 2013.