Theo báo cáo của lãnh đạo Cục Thuế tại buổi họp về tình hình kinh tế-xã hội TPHCM 9 tháng đầu năm thì trong năm 2008, lượng DN báo cáo thuế kinh doanh thua lỗ tăng cao. Cụ thể, khoảng 50% DN trong nước báo cáo lỗ và 60% DN nước ngoài đóng trên địa bàn TP báo cáo lỗ.