ND- Sáng qua 17-1, tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội hơn 500 học sinh đã tham gia chạy đồng hành hưởng ứng Đại hội thể thao châu Á lần thứ 16 năm 2010 do TP Quảng Châu, Trung Quốc đăng cai.