Việt Nam, nước đứng đầu thế giới về sản xuất cà phê Robusta đang đứng trước một thách thức lớn về quản lý chất lượng xuất khẩu nhằm bảo vệ thương hiệu hơn là chạy theo số lượng.